Du är här

Kemisk behandling

Trots att vi nu hade filtrerat diseln var den fortfarande inte helt genomskinlig. Vi måste bekämpa bakterierna! Efter mycket sökande på webben beslöt vi oss för att använda Grotamar 71. Då vi skulle vinterförvara dieseln i faten chockdoserade vi med 100 ml per 100 liter diesel enligt tillverkaren rekommendationer. Efter det att vi tillsatt medlet rörde vi om och lät dieseln stå. Efter tre dagar tappade vi upp diesel i en flaska och kunde då konstatera att dieseln fortfarande var grumsig. Flaskan fick stå och efter ca tre veckor började dieseln att klarna. På botten av flaskan hade ett sediment bildats som vad vi antar är döda bakterier.

   © 2012 Jan Nilsson