Du är här

Rengöring av tank

Dags att göra ren tanken invändigt!

Vi behövde något att tvätta med nere i tanken och till detta använde vi ett vanligt runt träskaft, Ø 24 mm,  på vilket vi skruvade fast en vanlig hushållssvamp. Vi använde två olika längder på skaften. Ett som är ca 1,4 m långt och ett som är kortare, ca 0,9 m långt, så att man når botten på de inre delarna av tanken.

Vi behövde något att suga upp den den smutsiga diseln med. För dett ändamål införskaffade vi en oljebytarpump med en behållare på 4 liter. Vi behövde även en bit rör så att vi kunde komma ner på tankens botten och styra var vi ville suga. För att lösa detta skaffade vi ett syrafast hydraulrör,  Ø 10x1 mm. Rörets längd var 1,8 m. Röret bockades 90º efter 1,5 m och ändan på den långa delen snedkapades något. Oljebytarpumpens sugrör kopplades samman med hydraulröret med en bit plastslang, Ø 14x2 mm och två slangklammor.

Som tvättvätska använde vi ren diesel som vi fyllde på några liter åt gången utifrån genom tankanslutningen. Tvättade med svampen på väggar och botten och sög upp den smutsiga dieseln med oljebytarpumpen. Så höll vi på ett antal gånger tills vi var nöjda med resultatet.

Hushållssvamp fastskruvad på träskaft.OljebytarpumpOljebytarpump med monterat hydraulrör.Hydraulrör som når ner till tankens botten.Oljebytarpump med smutsig diesel.Rengjord tank.

 

   © 2012 Jan Nilsson