Du är här

Tömning av tank

Vi började med att demontera motorns och värmarens bränsleslangar. Slangarna band vi upp med tampar så att de var ur vägen och inte läckte diesel ner i båten. Där efter lossade vi de elektriska kablarna till tankens nivågivare. Nästa steg var att lossa manluckans skruvar och att lyfta bort manluckan.

Så var det dags att tömma tanken på diesel!
För ändamålet införskaffade vi:

Det gick inte att få ner sugslangen via den yttre påfyllningen utan sugslangen fick dras in via akterdäck och mittkabinen. För att få igång pumpen var vi tvugna att hjälpa den på traven genom att suga i tryckslangen. När vi väl fått pumpen att suga var det inga problem att pumpa över dieseln till faten. Det var ingen vacker syn som mötte oss på botten av tanken. Stora områden var täckta med en svart sörja bestående av döda dieselbakterier. På tankens lägsta punkt närmast motorn fanns mindre områden med vatten.

Vi pumpade över ca 360 liter diesel till tomfaten. För att inte förlora denna diesel beslöt vi oss för att filtrera diseln därefter behandla med kemikalier.

Demonterade och uppbundna bränsleslangarManlucka ovansidaManlucka underifrån.DrivmedelspumpGul tryckslang och svart sugslang.En svart sörja bestående av döda dieselbakterier.
 

   © 2012 Jan Nilsson